Tuesday, October 7, 2008

Общество на Нещотърсачите

Примерни неща за търсене: познание, мъдрост, начини за пълноценен живот, утеха, спокойствие, надежда и наслада, Баланса на живота, уютно местенце където да си починат, необезпокоявани от никой и нищо и да съберат сили, Митичния В.О., Любов

No comments: