Monday, July 6, 2009

Птици

1 comment:

lenamila said...

Гремлин на плажа ?!
По принцип гремлините живеят в къщите на хората и "отговарят" за повредените електроуреди :)
Може би този гремлин е залинял от скука и е решил да се разнообрази ?
А може би някой му е дал име и е проявявал твърде много внимание към него, държейки се учтиво. Гремлинът не е издържал и е хукнал да се спасява :) Какво да го правиш ?! Гремлинска му работа.