Monday, September 15, 2008

Магеланска треска

Мъдрата Йода каза:
"Магеланска треска е треската на любознателния пътешественик. Не е лоша болест. Когато пътешестваш, магеланската треска кара очите ти да блестят и да правиш необичайни неща. Но пък вечер заспиваш спокойно и сутрин се будиш с усмивка."

No comments: