Saturday, March 1, 2008

Благодаря!

Внимане, внимание, всички мишки на събрание!
Ще говори от трибуната Митко маймуната!

Благодарствено Слово!

Искам да благодаря на Весела за приятните и поучителни разговори и безценните съвети относно важни книжки и филмчета по Темата!

Благодаря за вниманието!

No comments: