Thursday, January 31, 2008

Предложение

Внимане, внимание, всички мишки на събрание!
Ще говори от трибуната Митко маймуната!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предлагам моя приятел и другар, Генади Емилов Алексиев, да бъде записан в червената книга, като представител на изчезващия от нашите земи вид на философите!

Благодаря за вниманието!