Saturday, July 12, 2008

Lifesurf project

Размислите и идеите ot последната една година и половина започнаха да изкристализират и навързвайки се да оформят конкретен план за действие.
Днес докато тичах в гората му измислих и име - Lifesurf project.
Lifesurf project надгражда изпълнилия целта си проект Reise, започнал 2000 г.
Името се състои от двете думи Life и Surf
Life
- живот; смисъл на живота; живеене на истински живот
Surf - сърфиране; плъзгане по вълните, улавяики и използвайки външна движеща сила; пътуване към избрана дестинация; търсене.

Lifesurf project
http://lifesurfproject.blogspot.com

No comments: